Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Hrádok - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1790. Jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté korýtkovou klenbou na obiehajúcej rímse. Fasáda je klasicistická. Sakrálny objekt sa nachádza v susedstve budovy, ktorá pôvodne slúžila pre účely lesníckej školy a tvorí s ňou urbanistický celok. V interiéri kostola sú nástenné maľby od J. Lercha z roku 1790. [1]
 

Hlavný oltár tvorí nástenná maľba s iluzívnou architektúrou, v strede je obraz Ukrižovania, pochádza z čias stavby kostola, je dielom J. Lercha. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Parapet chóru a lavice sú v luiséznom slohu z konca 18. storočia. Obraz Smrť sv. Tomáša je olejomaľba z 19. storočia. Socha sv. Františka z Assisi je od A. Stróbla. Organ z roku 1799 je od O. Pažického. [2]
 

Hrádockí veriaci pred postavením Kostola Navštívenia Panny Márie chodili na bohoslužby do drevenej kaplnky, ktorá stávala v blízkosti Lipovej aleje. Na existenciu kaplnky v súčasnosti upozorňuje zachovaný kamenný kríž z roku 1807. Neďaleko od kríža sa nachádza podzemná krypta, do ktorej boli v 18. storočí pochovávaní lesní úradníci. [3]
 

V roku 1795 dostal kostol nový organ, pretože starý bol požičaný na výpomoc do Ružomberka (vtedajší Rosenberg), kde sa tamojší organ stal obeťou požiaru. 28-skriňový nástroj bol osadený do kostola 7. júla 1795. [4] Dnes sa z neho zachovala už len zdobená skriňa, pretože pôvodný organ bol v roku 1902 odstránený firmou Rieger a doplnený o nový pneumatický organ so 14-timi registrami (Opus 896). [5]
 

V kostolnej veži sa podľa kanonickej vizitácie z 2. a 5. júna roku 1825 nachádzali pôvodne až štyri zvony: prvý bol z roku 1744 (ulial ho Jozef Zechentner), druhý bol z roku 1790 (ulial ho Ján Knobloch z Banskej Bystrice), tretí a štvrtý ulial František Litman z Banskej Bystrice v roku 1804. Dva ďalšie zvony (uliate v roku 1799; jeden z nich uliaty F. Litmanom) sa nachádzali v drevenej kaplnke na neďalekom cintoríne. Počas prvej svetovej vojny bolo päť zvonov zrekvirovaných. Zachoval sa len jeden zvon z roku 1804, ktorý zhotovil banskobystrický zvonár František Litman. Vo veži sa nachádza aj menší zvon z roku 1796, ktorý bol pôvodne umiestnený vo vežičke na susednej budove prvej lesníckej školy. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v rokoch 1999 - 2001. [7]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Liptovský Hrádok - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Patrik Kunec 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 234.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 234.
[3] Kostol Navštívenia Panny Márie (Liptovský Hrádok). https://sk.wikipedia.org (5.3.2017)
[4] V monografii Z minulosti Liptovského Hrádku sa uvádza, že organ bol vybudovaný v roku 1799, ale samotní autori pripúšťajú, že mohol byť zostrojený a inštalovaný aj skôr, keďže už v roku 1797 bol z hrádockého kostola zapožičaný do Ružomberka malý organ. Nový veľký organ od Ondreja Pažického stál 1500 zlatých. In: VÍTEK, P. - CHURÝ, S. - ŠUBA, A.: Z minulosti Liptovského Hrádku. Liptovský Hrádok 2006, s. 78. Kostol Navštívenia Panny Márie (Liptovský Hrádok). https://sk.wikipedia.org (5.3.2017)
[5 - 7] Kostol Navštívenia Panny Márie (Liptovský Hrádok). https://sk.wikipedia.org (5.3.2017)
GPS
49.034810, 19.723449
49°02'05.3"N 19°43'24.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk