Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Hrádok - Lesnícka škola
Lokalita
obec Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova postavená v rokoch 1799 – 1800. Dvojpodlažný trojtraktový blokový objekt na obdĺžnikovom pôdoryse so stredným horizontálne bosovaným rizalitom. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté plochými českými a pruskými klenbami, Fasáda je luisézna. V supraporte je latinský nápis s chronostikonom. Stavba má manzardovú strechu. [1]
 

Pred školou sa nachádza chránená lipová alej, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v druhej polovici 20. storočia a v roku 1993. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav školy je dobrý.
Prístup
Pod lipami 11
Fotogaléria
Liptovský Hrádok - Lesnícka škola foto © Patrik Kunec 12/2013Liptovský Hrádok - lipová alej pred budovou školy foto © Patrik Kunec 1/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 234.
[2] www.pamiatky.sk (25.5.2019)
GPS
49.035201, 19.724068
49°02'06.7"N 19°43'26.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk