Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Liptovský Svätý Ján
Lokalita
obec Liptovský Ján, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavili v roku 1380. V 17. storočí ho opevnili. Baroková prestavba prebehla v 18. storočí a po čase vybudovali aj vežu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Liptovský Ján – Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 323/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autori: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [1]
 

Liptovský Ján – Kostol sv. Jána Krstiteľa, krypta, zvonica, brána, múr ohradný s baštou, príkostolný cintorín (č. ÚZPF 323/2 - 6) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autorka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.. [2]

Fotogaléria
Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Jana Lacková 10/2015Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Hana Farkašová 10/2016Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 9/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2017Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Patrik Kunec 5/2023Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Patrik Kunec 5/2023Liptovský Ján - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Patrik Kunec 5/2023
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
[2] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
Bibliografia
PIECKOVÁ, Jana: Objav neskorogotického pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 3, s. 11 - 18.
PIECKOVÁ, Jana - ĎURIAN, Karol: Reštaurovanie Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. In: Pamiatky a múzeá, 2023, č. 3, s. 53 - 55.
www.liptovskyjan.sk
GPS
49.044815, 19.676572
49°02'41.3"N 19°40'35.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk