Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Michal - Trojičný stĺp
Iný názov
Svätý Michal
Lokalita
obec Liptovský Michal, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pochádza z roku 1823. Je to ľudová kamenárska polychrómovaná práca. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 236.www.pamiatkynaslovensku.sk