Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Michal - zvonica
Iný názov
Svätý Michal
Lokalita
obec Liptovský Michal, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Unikátna drevená zvonica pochádzajúca z konca 17. storočia. Jej spodná murovaná časť tvorí vstupnú bránu, ktorá je súčasťou obvodového kamenného múru kostola. Priamo nad ňou, na štyroch samostatných drevených stĺpoch, stojí dosková zvonová izbica s plytkou stanovou strieškou a dominantnou barokovou cibuľou. Z pôvodných troch zvonov sa zachovali iba dva, ten starší odliali v roku 1794. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v ohradnom múre pôvodne gotického Kostola sv. Michala archanjela.
Fotogaléria
Liptovský Michal - zvonica foto © Patrik Kunec 3/2015
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 185.
GPS
49.096565, 19.435187
49°05'47.6"N 19°26'06.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk