Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Mikuláš - Čierny orol
Iný názov
Liptovský Svätý Mikuláš
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Budova známa ako Čierny orol patrí medzi najvýznamnejšie profánne pamiatkové objekty v Liptovskom Mikuláši. Niekdajší zájazdový hostinec bol v 19. storočí rozšírený o divadelné javisko a stal sa svedkom viacerých historických okamihov slovenských dejín. [1] Okrem primárnej funkcie hotelového a reštauračného zariadenia, ktorá bola čiastočne zachovaná až do 70. rokov 20. storočia (názov podniku vznikol po roku 1850), slúžil Čierny orol ako centrum kultúrneho života, ktoré svojím významom presiahlo hranice Liptovského Mikuláša. [2] V auguste 1830 tu Gašpar Fejérpataky-Belopotocký uvedením veselohry Jána Chalúpku Kocúrkovo položil základy slovenského ochotníckeho divadla. [3] Neskôr v budove sídlili viaceré spolky, vrátane kultúrneho a čitateľského spolku “Větín”. [4] 1. mája 1918 mikulášski sociálni demokrati zorganizovali na nádvorí Čierneho orla verejné zhromaždenie, kde odzneli nielen sociálne a občianske požiadavky – jeho účastníci sa zároveň prvýkrát na Slovensku verejne prihlásili k myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov. [5] Významnú udalosť pripomína bronzová reliéfna tabuľa osadená na dome od L. Majerského z roku 1928. [6]
 

V nasledujúcich rokoch bola budova známa ako Robotnícky dom alebo Pamätný dom. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Dnešná podoba Čierneho orla je výsledkom rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 1983 – 1994. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti sa v objekte nachádza náučné oddelenie Knižnice Gašpara Fejerpataky-Belopotockého, výstavná sieň Liptovského múzea a stála expozícia Poľovníctvo a rybárstvo v Liptove. V historickom priereze od stredoveku až po súčasnosť predstavuje základné poznatky o faune regiónu, druhoch lovnej zveri a rýb. Návštevník môže vidieť množstvo zaujímavých zoologických, historických i etnografických exponátov. Súčasťou expozície je dobový poľovnícko-rybársky salón vyšších spoločenských vrstiev a imitácia kuchyne rovnakého zamerania. [9] Expozícia približuje vývoj organizačných foriem poľovníctva a rybárstva, významné osobnosti z týchto oblastí, ale i stvárnenie lovu a rybolovu liptovskými umelcami. Konajú sa tu početné kultúrne a vzdelávacie podujatia. [10]

Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Čierny orol (v pozadí žltý Dom Krivossovcov) foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol (pamätná tabuľa) foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Čierny orol (pamätná tabuľa) foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 42.
[2] www.liptovskemuzeum.sk (22.3.2016)
[3] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 42.
[4] www.liptovskemuzeum.sk (22.3.2016)
[5] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 42.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1967. s. 239.
[7 - 9] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 42.
[10] www.mikulas.sk (22.3.2016)
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.081896, 19.615543
49°004'54.8"N 19°036'56.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk