Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Liptovský Svätý Mikuláš
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neorománskou fasádou, postavený ako tolerančný v rokoch 1783 - 1785. Opravený bol v rokoch 1883 – 1885 a súčasne pristavali vežu s tromi zvonmi. Ide o trojloďový pseudohalový sakrálny priestor, ktorý má nad bočnými loďami empory. Hladká poschodová fasáda s predstavanou vežou má lizénové členenie a oblúčikový vlys pod rímsami. [1] Veža je umiestnená na južnej strane a slúži i ako hlavný vchod do kostola. [2]
 

V interiéri kostola dominuje veľký neskorobarokový stĺpový oltár s plastikami sv. Trojice a apoštolov sv. Jána a Matúša s nadstavcom a bočnými rokajovými úponkovými ušami z čias stavby objektu. Ústredný oltárny obraz Krista na kríži od neznámeho autora je z druhej polovice 19. storočia. Klasicistická kazateľnica má volútovú striešku s baldachýnom a na vrcholci luiséznu vázu. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza v interiéri kostola aj niekoľko vyšívaných a sieťkovaných cirkevných textílií z konca 17. storočia a zo začiatku 18. storočia. Najstarší kus pochádza z roku 1693. [3]
 

V roku 1950 boli pred vchod do kostola osadené sochy dvoch významných kazateľov –Juraja Tranovského a Michala Miloslava Hodžu. Ich autorom je Ladislav Pollák. V tesnej blízkosti kostola sa nachádza stará evanjelická fara, ktorá začala svojmu účelu slúžiť v roku 1788. V rokoch 1837 - 1866 bola pôsobiskom evanjelického kňaza a popredného predstaviteľa obrodeneckej generácie Michala Miloslava Hodžu. V tomto období sa fara stala strediskom národného života. Stretávali sa tu významné osobnosti štúrovskej generácie, v roku 1844 bol na jej pôde založený spolok Tatrín a v roku 1848 na Hodžovej fare vznikli Žiadosti slovenského národa – prvý politický program Slovákov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa na konci Tranovského ulice.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 238.
[2] www.mikulas.sk (29.11.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 238.
[4] www.mikulas.sk (29.11.2015)
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.083442, 19.615806
49°005'00.4"N 19°036'56.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk