Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Mikuláš - Pomník vojakom Červenej armády
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník odhalili krátko po skončení druhej svetovej vojny na počesť vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš. Vyhotovený bol podľa návrhu kapitána sovietskej armády Vladimíra Voloďkina. [1]
 

Naľavo od neho je situovaný novší pomník z roku 2004, venovaný pamiatke liptovskomikulášskych účastníkov zahraničného protifašistického odboja a Slovenského národného povstania. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníkov je dobrý.
Prístup
Stoja v centre mesta.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Pomník vojakom Červenej armády foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Pomník vojakom Červenej armády foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Pomník vojakom Červenej armády foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Pomník vojakom Červenej armády foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 35.
[2] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 35.
Bibliografia
www.mikulas.skwww.pamiatkynaslovensku.sk