Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Mikuláš - Župný dom
Iný názov
Liptovský Svätý Mikuláš
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rozľahlá budova uprostred námestia kedysi slúžila ako župný dom Liptovskej stolice. Svoje miesto tu mal tiež stoličný súd a väzenie. [1] Ide o objekt s neskorobarokovou dispozíciou. Bol upravovaný, prestavovaný a nadstavovaný. Župný dom začali stavať po roku 1713. V tereziánskom období bol rozšírený a upravený na spôsob klasicistických župných domov. Úplne dostavaný bol až v roku 1793 staviteľom Petrom Grossmannom z Banskej Bystrice. Pri rozširovaný budovy nadstavbou tretieho podlažia v roku 1907 prefasádovali celú stavbu pseudobarokovo podľa projektu Imre Hégnánya. [2]
 

Župný dom je štvortraktová budova stavaná okolo štvorcového dvora, hlavné vstupné priečelie riešené so stredným trojosovým rizalitom, členeným pilastrami, resp. horizontálnym pásovým bosovaním na prízemí. [3] Na vstupnom priečelí je reliéf erbu Liptovskej stolice. [4] Po oboch stranách rizalitu sú štyri a štyri okná s pásovou šambránou. Nad vstupným portálom je balkón. [5] Vnútorné schodisko je presklené monumentálnymi vitrážovými oknami podľa výtvarného návrhu akademickej maliarky Ester Šimerovej-Martinčekovej. [6]
 

Priestranstvo pred župným domom bolo vždy živým centrom a srdcom mesta. Každý utorok sa premenilo na pestré trhovisko, niekoľkokrát do roka na jarmočisko. Mikulášania tu vítali hostí, oslavovali, protestovali, hromžili na okupantov, tlieskali olympijským víťazom... [7]
 

V rokoch 1936 - 1949 bola časť župného domu prenajatá na expozičné účely Múzeu slovenského krasu. V druhej polovici 20. storočia v budove sídlil okresný národný výbor. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý. Slúži ako sídlo obvodného úradu.
Prístup
Nachádza sa uprostred Námestia osloboditeľov v centre Liptovského Mikuláša.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Župný dom foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 31.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 237.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 237.
[4] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 31.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 237.
[6] www.mikulas.sk (25.2.2016)
[7] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 32.
[8] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. s. 33.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.084096, 19.612885
49°05'02.8"N 19°36'46.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk