Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Peter - zvonica
Lokalita
obec Liptovský Peter, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica bola postavená v roku 1850. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 241.www.pamiatkynaslovensku.sk