Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Trnovec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Trnovec
Lokalita
obec Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Moderná stavba z roku 1925, ktorú postavili podľa projektov staviteľa J. Palkoviča na mieste tolerančného kostola z roku 1784. Pseudobazilikálny trojloďový priestor s transeptom a polygonálnym oltárnym uzáverom. Na západnom priečelí je vysoká mierne predstavaná, ihlancom krytá veža s bočnými trojpodlažnými prístavbami schodíšť. [1]
 

Z bývalého tolerančného chrámu preniesli do novostavby pamätnú dosku z roku 1784 a starý oltárny obraz Poslednej večere z konca 18. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je nové z rokov 1925 – 1930. V inventári kostola Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína kalich zo 16. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Liptovský Trnovec - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 242.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 242.
GPS
49.120415, 19.548261
49°07'13.5"N 19°32'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk