Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Trnovec
Lokalita
obec Liptovský Trnovec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1810 – 1820 na mieste stredovekého sakrálneho objektu (gotického zo 14. storočia). Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, ktorá je komponovaná do širokého štítu hlavného priečelia, jej hmota je členená horizontálnou bosážou. Fasáda a interiér redukujú čiastočne staršie barokové prvky. [1] Vežu zastrešuje ihlan.
 

Hlavný oltár je rokokovo-klasicistický z čias okolo roku 1820, uprostred obraz Zoslania svätého Ducha od J. V. Drengubjaka z roku 1822. Bočný oltár Panny Márie, neogoticky upravená stredná časť niekdajšieho gotického oltára s plastikou Madony z rokov 1470 – 1480 a premaľovanými obrazmi štyroch svätíc (sv. Margity, Kataríny, Doroty a Barbory) v štvorpoľovom usporiadaní. Dve krídla, predela a socha niekdajšieho oltára sv. Mikuláša boli v roku 1903 prenesené do katolíckeho kostola v Liptovskom Mikuláši. Kristu na kríži je baroková plastika z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha foto © Patrik Kunec 4/2015Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha foto © Jana Lacková 9/2022Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha foto © Jana Lacková 9/2022Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha foto © Jana Lacková 9/2022Liptovský Trnovec - Kostol sv. Ducha foto © Jana Lacková 9/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 242.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 242.
GPS
49.121678, 19.546607
49°07'18.0"N 19°32'47.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk