Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
liturgia
systém bohoslužobných obradov v kresťanstvewww.pamiatkynaslovensku.sk