Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Livina - vodný mlyn
Lokalita
obec Livina, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide o niekdajší jednokolesový vodný mlyn na riečke Bebrava, spomínaný už v opise obce z roku 1782. Medzi rokmi 1930 – 1934 bol zrekonštruovaný a prestavaný na mlyn s vertikálnou turbínou systému Francis. V roku 1954 bol elektrifikovaný. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 61.
Bibliografia
www.livina.sk
GPS
48.647865, 18.255138
48°38'52.3"N 18°15'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk