Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Livinské Opatovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Livinské Opatovce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z 19. storočia, ktorý bol postavený na starších renesančných základoch z obdobia rokov 1635 - 1641. Opravený bol v roku 1939. Jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou., krytý valenou klenbou s lunetami. Objekt má klasicistickú fasádu so segmentovo uzavretými oknami, členenú farebným lizénovým orámovaním. [1]
 

Oltár a kazateľnica sú z 18.storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v rokoch 1985 - 1991. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 244.
[2 - 3] www.livinskeopatovce.sk (3.9.2016)
GPS
48.647062, 18.233810
48°38'49.4"N 18°14'01.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk