Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
lizéna
členiaci ornamentwww.pamiatkynaslovensku.sk