Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lok - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Lok, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1783. Pôvodne tolerančný objekt bez veže, ktorú postavili až v roku 1844 a zvýšili v roku 1873 podľa projektu staviteľa G. Šišaka. Je to typ sieňového kostola s polygonálnym, konchou zaklenutým uzáverom a so predvstavanou trojpodlažnou vežou s vysokým kupolovitým zastrešením. Loď je preklenutá štyrmi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, spočívajúcimi na vtiahnutých pilieroch. Fasády sú hladké. [1]
 

Obradový stôl z roku 1850 je z červeného mramoru. Zvon je klasicistický z roku 1790 od zvonolejára A. Pestera z Banskej Štiavnice s reliéfom festónov a s nápisom. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína na chóre truhlu z roku 1843, ľudovú prácu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 244.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 244.
Bibliografia
www.obeclok.sk
GPS
48.181879, 18.453206
48°10'54.8"N 18°27'11.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk