Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lokca - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lokca, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1665. Rozšírený a upravený bol v 18. storočí. Vznikol ako protestantský emporový kostol, ktorý zbarokizovali na trojloďový s polygonálnym zakončením presbytéria. V interiéri sú renesančné štukové klenby. Pod kostolom sa nachádza krypta, ktorá je označená nápisovou tabuľou z roku 1665. [1] Fasády sú hladké. Predstavaná veža je krytá vysokou barokovou baňou s laternou.
 

Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je barokový z 18. storočia, v menze má zásuvkovú krstiteľnicu s dvierkami a na nich ľudovú maľbu z polovice 17. storočia. Druhá krstiteľnica je kamenná zo začiatku 18. storočia. V interiéri kostola sú obrazy Zvestovanie, sv. Rozália a Ukrižovanie z 18. storočia. Farebné okná sú z roku 1952 od E. Zmetáka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 244.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 244 - 245.
Bibliografia
www.lokca.sk
GPS
49.364636, 19.414416
49°21'52.7"N 19°24'51.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk