Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lom nad Rimavicou - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lom, Lôm
Lokalita
obec Lom nad Rimavicou, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1812 – 1818. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovo zakončeným presbytériom, zaklenutý valenou klenbou. Nad vstupom je murovaná empora. Kostol má asymetricky umiestnenú vežu, ktorá je krytá polygonálnym ihlancom. Fasády sú hladké. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 245.
GPS
48.643082, 19.646626
48°38'35.1"N 19°38'47.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk