Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lomné - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Lomno
Lokalita
obec Lomné, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v polovici 18. storočia (1753?). Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 bol sakrálny objekt poškodený. Opravili ho po roku 1948. Je to murovaná verzia trojpriestorového typu drevenej architektúry východoslovenskej karpatskej oblasti, s presbytériom, loďou štvorcového pôdorysu a priestorom pod vežou (babincom). Trojpriestorovosť zdôrazňujú aj dve manzardové ihlancové strechy, zakončené barokovými cibuľami s laternou a treťou barokovou laternovou cibuľou, ktorou je zakončená veža. Presbytérium s polkruhovým uzáverom je zaklenuté valenou klenbou, v lodi sú dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Priestor pod vežou má rovnú pruskú klenbu. Hladké fasády sú členené lizénovými pásmi a podstrešnou rímsou. Na veži je podstrešná rímsa s terčíkmi. Zvukové okná veže majú segmentové nadokenné frontóny. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lomné - Chrám sv. Michala (č. ÚZPF 215/1) - architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií - rok 2014. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 245 - 246.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 246.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
Bibliografia
www.lomne.sk
GPS
49.104994, 21.637092
49°06'18.0"N 21°38'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk