Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lontov - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lontov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z prvej polovice 18. storočia s neskoršími úpravami. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Kostol nemá vežu. Fasády členia lizénové rámce, v nárožiach boli kedysi pilastre s rímsovými hlavicami. Loď má rovný strop, v presbytériu je jedno pole krížovej hrebienkovej klenby. [1]
 

Hlavný oltár pochádza z 19. storočia, na začiatku 20. storočia ho rodina Jekelfalussyovcov dala obnoviť. [2] Kazateľnica je neskorobaroková z polovice 18. storočia. Svätenička je neskorobaroková z červeného mramoru z prvej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza kalich s tepaným dekorom anjelských hlavičiek, barokový zo začiatku 18. storočia a barokové cibórium z roku 1720. [3]
 

Pri kostole stojí tesaná drevená zvonica, v ktorej je umiestnený barokový zvon z roku 1752 od zvonolejára J. Hallila z Ostrihomu. [4]
 

Zaujímavý je aj cintorín okolo kostola, kde miestni obyvatelia pochovávajú už temer tristo rokov. Na cintoríne sa nachádzajú hrobky rodín Jekelfalussyovcov a Podhorszkovcov. Pochovaný je tu aj bývalý minister vnútra Pavol Rajner, minister domobrany Ľudovít Jekelfalussy a štatistik Jozef Jekelfalussy. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintorínskom kopci vypínajúcom sa nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 246.
[2] www.lontov.sk (4.9.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 246.
[5] www.lontov.sk (4.9.2016)
Bibliografia
www.lontov.sk
GPS
48.042730, 18.782182
48°02'33.8"N 18°46'55.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk