Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lopej - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podbrezová, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol s čiastočne zachovanou gotickou dispozíciou. V roku 1752 bol zbarokizovaný, nanovo zaklenutý a rozšírený vežou. Jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom, zaklenutým krížovými hrebienkovými klenbami podobne ako v lodi. Z gotickej stavebnej fázy sa zachovali lomené portály, pastofórium a polychrómované okno v uzávere presbytéria. Vo veži sa kedysi nachádzali dve barokové plastiky z 18. storočia a na okne presbytéria gotická polychrómia. Presbytérium sa prístavbou veže dostalo do jej interiéru. [1] Veža je krytá barokovou laternovou baňou.
 

Okolo kostola je nízka kamenná ohrada so strieľňami zo 17. storočia, ktorá slúžila ako dočasný obranný múr. V ohrade bol vedľa kostola kedysi cintorín. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lopej - Kostol sv. Juraja (dobová pohľadnica, prvá polovica 20. storočia) foto © www.podbrezova.skLopej - Kostol sv. Juraja foto © Patrik Kunec 10/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 247.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 247.
Bibliografia
www.podbrezova.sk
GPS
48.819818, 19.494994
48°49'11.3"N 19°29'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk