Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lopúchov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Lopuchov, Lopuchovo
Lokalita
obec Lopúchov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol s klasicistickou úpravou fasád zo začiatku 19. storočia. Opravený bol v roku 1947. Pozdĺžna stavba na renesančno-barokovom pôdoryse s oblým uzáverom a masívnou predstavanou vežou, ktorá je krytá vysokým ihlancom. Fasády sú hladké s polkruhovo ukončenými oknami. Na veži je tenký lizenový rám a terčíky na okraji strechy. [1]
 

Oltár predstavuje typ oltárov spojených s kazateľnicou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 248.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 248.
GPS
49.138795, 21.371082
49°08'19.7"N 21°22'15.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk