Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lošonec - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lošonec, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Objekt staršieho jadra, ktorý bol barokizovaný v roku 1714, keď bolo postavené nové, terajšie presbytérium. Bočné kaplnky sú z roku 1753. Jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom, zaklenutý valenou lunetovou klenbou s hrebienkami. Dve bočné kaplnky s polygonálnym uzáverom majú krížové hrebienkové klenby. Na západnej strane stojí murovaná vstavaná veža s ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novorenesančné zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je baroková s ušnicovou ornamentikou z prvej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lošonec - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 4/2016Lošonec - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 4/2016Lošonec - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 4/2016Lošonec - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 4/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 248.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 248.
Bibliografia
HALÁSZOVÁ, Ingrid – LOPATKOVÁ, Zuzana: Umeleckohistorický a historicko-pramenný náčrt stavebného vývoja a interiérovej výzdoby rímskokatolíckeho kostola v Lošonci (okr. Trnava). In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 82 - 102.
www.losonec.sk
GPS
48.482583, 17.399446
48°28'57.3"N 17°23'58.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk