Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lovča - Kostol sv. Filipa a Jakuba mladšieho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lovča, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sčasti na tom istom mieste, ako stojí dnešný kostol z roku 1901, stál neskororenesančný kostol z roku 1656, ktorý klasicisticky prestavali v roku 1803. Nový kostol je halový priestor s podkovovito zakončeným presbytériom, krytým kupolou. Loď zaklenuli v roku 1921 pruskou klenbou. Vstavaná veža je krytá ihlancovou strechou. Fasády sú členené pilastrami a lizénovým rámovaním. Pri presbytériu sú dva oporné piliere. [1]
 

Výmaľba je od E. Massányiho a M. Bohunického, okolo roku 1930. Kamenná krstiteľnica z roku 1803 je klasicistická s kolkovitým nodusom a lupeňovou nádržou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 249.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 249.
Bibliografia
www.lovca.sk
GPS
48.572361, 18.815805
48°34'20.5"N 18°48'56.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk