Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lovce - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol klasicistický kostol postavený v rokoch 1779 – 1780. Rozšírili ho v 20. storočí o transept a presbytérium. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, s pristavaným transeptom, sakristiou a vstavanou vežou. Pôvodná časť lode má pruskú klenbu s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké. Na strednú os priečelia je situovaná vstavaná veža, členená lizénovým rámom a zakončená ihlancom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 248.
Bibliografia
www.lovce.eu
GPS
48.442917, 18.362365
48°26'34.5"N 18°21'44.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk