Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lovinobaňa - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lovinobaňa, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1863 (1860?) na mieste staršieho gotického kostola, ktoré nákres pred zborením sa zachoval v archíve fary. Je to sieňová stavba s polkruhovo zakončeným oltárnym priestorom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Nad vchodom je murovaná organová empora s troma segmentovými arkádami, podklenutá plytkými pruskými klenbami. Fasáda má klasicistickú úpravu a je členená lizénovým rámovaním. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár je klasicistický z roku 1860, murovaná oltárna architektúra na spôsob portika s trojuholníkovým tympanónom a ústredným obrazom Krista na mori od P. Bohúňa z roku 1860. Kazateľnica je klasicistická a pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 250.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 250.
Bibliografia
www.lovinobana.sk
GPS
48.439615, 19.590685
48°26'22.6"N 19°35'26.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk