Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lozorno, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1629 ako sieňový, v rokoch 1826 – 1827 prestavaný a rozšírený. Pri prestavbe bola pozmenená orientácia, z pôvodnej lode zriadili presbytérium s novou pruskou klenbou a na mieste starého presbytéria postavili širokú loď s pruskými klenbami. Exteriér kostola je hladký, členený pultovými opornými piliermi. Veža, postavená na západnej strane za terajším presbytériom, bola pri prestavbe na novo zastrešená a k nej pristavali malú predsieň. [1] Veža je ukončená ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie je romantické, pseudobarokové. Strieborný renesančný kríž je z roku 1630. [2]
 

Kostol zasvätili 24. novembra 1630 ku cti sv. Kataríny z Alexandrie, panny a mučenice. Terajšia podoba kostola je z tehly, ktorú si predkovia vyrobili vlastnoručne - miesili a šliapali vlastnými rukami a nohami. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015Lozorno - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 250.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 250.
[3] www.lozorno.sk (25.11.2017)
Bibliografia
www.lozorno.sk
GPS
48.332319, 17.042537
48°19'56.4"N 17°02'33.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk