Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubá - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Libád
Lokalita
obec Ľubá, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v druhej polovici 18. storočia. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym (zvonku polkruhovým) uzáverom presbytéria zaklenutého valenou klenbou s lunetami. Loď má korýtkovú klenbu. V presbytériu sú dva barokové výklenky s mušľou. [1] Nad čelným barovým štítom stojí vstavaná malá vežička. Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár so závesným obrazom sv. Jána Krstiteľa je od K. Jakobeyho z roku 1882. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 251.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 251.
Bibliografia
www.luba.ou.sk
GPS
47.846383, 18.594533
47°50'47.0"N 18°35'40.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk