Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol klasicistický tolerančný kostol postavený v rokoch 1784 – 1786. Novým oltárom a protestantskou emporou ho vybavili v roku 1815. Sakrálny objekt doplnili vežou v roku 1858. Kostol v rokoch 1870 – 1885 prestavali a rozšírili priečnou loďou, pričom ho prefasádovali v neorománskom slohu. [1]
 

Krstiteľnica je klasicistická a pochádza z roku 1783. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 904/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Ľubica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 252.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 252.
[3] www.pamiatky.sk (24.1.2024)
Bibliografia
www.obeclubica.sk
GPS
49.121772, 20.446213
49°07'18.4"N 20°26'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk