Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubica - Veža požiarnej zbrojnice
Lokalita
obec Ľubica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vo východnej časti námestia postavili koncom 19. storočia dvojpodlažnú vežu s renesančným prvkami. Slúžila ako požiarna zbrojnica. Veža s prístavbou má aj na dobových pohľadniciach zo začiatku 20. storočia označenie ako zbrojnica. Pod korunnou rímsou bol zuborez s kvapkami a atika mala štíhle stĺpiky ukončené trojuholníkmi a spájané volútami alebo štvrťkruhmi. V roku 1948 vežu nadstavali o jedno podlažie, aby získali miesto na sušenie hadíc. Prestavbu realizovali takmer pamiatkarskym spôsobom. Nové podlažie kopírovalo pôvodné tvaroslovie, a dokonca bola nanovo vytvorená kópia atiky. [1]
 

Postavenie veže spôsobom pripomínajúcim renesančné zvonice dokazuje, že koncom 19. storočia vládla v Ľubici snaha o udržanie stavebnej historickej jednoty obce. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav veže je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v centre obce. Stojí na hlavnej ceste z Kežmarku do Levoče.
Fotogaléria
Ľubica - Veža požiarnej zbrojnice (v pozadí Kostol Nanebovzatia Panny Márie) foto © Jiří Fiedler 7/1966
Poznámky
[1 - 2] HAVIAROVÁ, Michaela – HAVIAR, Tomáš: Spišské renesančné zvonice. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. s. 98 - 99.
Bibliografia
www.obeclubica.sk
GPS
49.120743, 20.449050
49°007'14.7"N 20°026'56.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk