Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubietová-Osrblie - Vysoká pec Tri Vody
Lokalita
obec Ľubietová, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1793 sa v lokalite za vrchom Vepor – Červená jama našli ložiská železnej rudy. V roku 1795 založili ľubietovskí a banskobystrickí mešťania súkromný podnik Ťažiarstvo Tri Vody (Dreiwasser Gewerkschaft) a začali stavať vysokú pec. Bohaté, skoro nedotknuté prastaré lesy boli výhodnou zásobárňou dreva na výrobu vysokopecného paliva - dreveného uhlia. Horské potoky z dolín Hámorná a Prostredná poskytli dostatočnú silu vody na pohon dúchadla vysokej pece, ktorá produkovala surové železo. Časť železa sa odvážala na ďalšie spracovanie do erárnych hrončianskych železiarní, menšia časť železa sa použila na odlievanie liatinových výrobkov do foriem priamo z pece. Odlievané boli aj delové gule použité v uhorskej revolúcii 1848 – 1849. [1]
 

Podnik v roku 1835 odkúpil spišský podnikateľ Daniel Prihradný zo Spišských Vlách. Bane i železná huta Tri Vody sa stala súčasťou väčšieho železiarskeho komplexu Tri Vody-Bujakovo, ktorý surovým železom zásoboval výhradne svoje hámre a valcovne v Bujakove pri Brezne. V rokoch 1867 – 1868 uskutočnil Daniel Prihradný rozsiahlu rekonštrukciu svojho železiarskeho komplexu, v rámci ktorej pec Tri Vody prestaval na väčšiu kapacitu. V roku 1873 bola pec už zastaralá a výrobu v nej zastavili. Pracovala skoro 80 rokov. [2] Výrobu v Bujakove zatvorili v roku 1901. [3] Ostatné objekty železiarne pri požiari v roku 1882 vyhoreli a pri stavbe úzkokoľajnej železnice v roku 1917 boli ich zvyšky odstránené. [4]
 

Zachovaná pec z lomového kameňa má pôdorys v základe s rozmermi 8,5 x 8,5 metra, rovnaká je aj výška. Kruhová šachta vo vnútri pece má priemer od 2,5 metra do 3 metrov. [5]
 

Pomerne často ju mylne priraďujú k Osrbliu namiesto Ľubietovej a pokladajú ju za prvú vysokú pec v Uhorsku. Prvá uhorská vysoká pec vznikla v roku 1692 v ľubietovskej časti Huta, a nie v Troch Vodách. Po nej sú viditeľné už len pozostatky. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pozostatky vysokej pece boli v roku 1974 Okresnou pamiatkovou správou v Banskej Bystrici zrekonštruované a zakonzervované. [7]

Súčasný stav a využitie
Zakonzervovaná ruina. Stav technickej pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Zakonzervovaná vysoká pec, v ktorej sa kedysi vyrábalo surové železo a odlievali sa v nej rúry, kachle, železný riad i delové gule sa nachádza v zalesnenej doline pod masívom Ľubietovského Vepra, v katastri obce Ľubietová. [8]
Poznámky
[1 - 2] Informačná tabuľa v teréne.
[3] Vysoká pec Tri Vody. www.lenposlovensku.sk/clanok/573/vysoka-pec-tri-vody (24.11.2020)
[4] Informačná tabuľa v teréne.
[5 - 6] Vysoká pec Tri Vody. www.lenposlovensku.sk/clanok/573/vysoka-pec-tri-vody (24.11.2020)
[7] Informačná tabuľa v teréne.
[8] Vysoká pec Tri Vody. www.lenposlovensku.sk/clanok/573/vysoka-pec-tri-vody (24.11.2020)
GPS
48.72609, 19.50372www.pamiatkynaslovensku.sk