Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubiša - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ľubiša, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1771. Zreštaurovaný bol v roku 1912. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou novou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou s lunetami. V lodi sú dve polia pruskej klenby, ktorých pásy dosadajú na nástenné pilastre. Hladké fasády sú na rohoch zaoblené, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá novou, vysokou a neforemnou ihlancovou strechou (hrôza a des!). [1]
 

Zariadenie kostola je z konca 19. storočia. [2]
 

Vedľa kostola bol kedysi kamenný múr, v ktorom na južnej strane stála malá kaplnka sv. Jána Nepomuckého so sochou svätca zo začiatku 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je zlý. V obci postavili moderný Kostol sv. Michala archanjela.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 254.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 254.
GPS
49.007830, 21.949876
49°00'28.2"N 21°56'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk