Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubochňa - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ľubochňa, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka z rokov 1937 - 1938. [1] Miestni obyvatelia ju postavili podľa plánu architekta Záchenského na ľavom brehu rieky Ľubochnianky. [2]
 

V interiéri sú nástenné maľby od V. Droppu z roku 1943. [3]
 

V roku 1937 prelát Andrej Hlinka posvätil základný kameň a 29. 6.1938 ju benedikoval. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v druhej polovici 90. rokov 20. storočia. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 254.
[2] http://www.lubochna.sk/kostol-sv-cyrila-a-metoda.phtml?id3=78699
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 254.
[4 - 5] http://www.lubochna.sk/kostol-sv-cyrila-a-metoda.phtml?id3=78699
Bibliografia
www.lubochna.sk
GPS
49.121426, 19.166360
49°07'17.1"N 19°09'58.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk