Kúpeľná architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubochňa - Kollárov dom
Lokalita
obec Ľubochňa, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kollárov dom, v čase vzniku nazývaný hotel Elisabet či Erszébet, postavili v polovici 19. storočia v centre kúpeľov. Na začiatku slúžil najmä na ubytovanie, avšak v roku 1897 bola na uspokojenie nárokov kúpeľných hostí k objektu pristavaná tanečná sála podľa projektu Ferencza Szabóa. Reprezentačný zaklenutý priestor otvorený cez dve podlažia s galériou pre orchester slúžil súčasne ako reštaurácia. Kým prízemie s kaviarňou, herňou a čitárňou využívala aj verejnosť, hrazdené poschodie bolo vyhradené na ubytovanie hostí a byt hoteliéra. Architekt prispôsobil fasády prístavby existujúcej stavbe. Výsledný romantický ráz budovy ovplyvnený alpským štýlom podporilo doplnenie vyrezávanej verandy a členitej strechy prístavby s ihlancovými vikiermi. Neskôr objekt opäť rozšírili o prístavbu letnej kuchyne a uzavretú drevenú verandu kaviarne. [1]
 

Po prevzatí kúpeľov do štátnej správy sa v januári 1921 v sále čerstvo obnoveného objektu konal zjazd marxistickej ľavice Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktorý spojil históriu Kollárovho domu so založením komunistickej strany. [2]
 

Stenu sály v roku 1971 ozdobili figurálnou maľbou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1967 – 1970 bol kúpeľný dom so štátnou reštauráciou opäť obnovený, poschodie prispôsobili pre základnú školu. Interiér obnovili aj v roku 1990, exteriér v roku 2003. Výsledkom všetkých rekonštrukcií je súčasný zjednodušený vzhľad stavby, ktorú štýlovo dopĺňa drobná meteorologická stanica zapojená do promenády. [4]
 

Kollárov dom je typická kúpeľná stavba 19. storočia. [5]
 

1970 – 1971 SÚPSOP – prom. historička Eva Križanová sledovala a usmerňovala rekonštrukciu objektu. Projekčné práce vyhotovili Ing. arch. Ján Štefanec a akademický architekt Augustín Danielis. Pamätnú tabuľu na priečelí vytvoril akademický sochár Ladislav Snopek. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Ľubochňa - Kollárov dom (začiatok 20. storočia) foto © www.lubochna.sk Ľubochňa - Kollárov dom   (začiatok 20. storočia) foto © www.lubochna.sk Ľubochňa - Kollárov dom (začiatok 20. storočia) foto © www.lubochna.sk
Poznámky
[1] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. Bratislava: FOIBOS BOOKS SK s.r.o., 2014. s. 95 - 96.
[2 - 4] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. s. 96.
[5 - 6] PUŠKÁROVÁ, Blanka: Starostlivosť o národné kultúrne pamiatky. (Bilancia prác ústavu pri ochrane a obnove našich najvýznamnejších pamiatok) In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 105.
Bibliografia
www.lubochna.sk
GPS
49.118362, 19.165388
49°07'06.1"N 19°09'55.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk