Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kelemeš
Lokalita
obec Ľubotice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1808. Renovovaný bol v rokoch 1854, 1868, 1906 a 1935. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou západnou vežou. [1]
 

Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády boli členené lizénami, na presbytériu dodnes i opornými piliermi. Veža mala do poslednej rekonštrukcie terčíkovú podstrešnú rímsu a laternovú kupolu a bola členená lizénami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rekonštrukcia v roku 1968 sa uskutočnila podľa projektov Ing. arch. J. Žalobína a Ing. Pousela. Kostol bol rozšírený o prístavbu na severnej strane, ktorá bola prikrytá rovnou plechovou strechou. Do prístavby bol presunutý pôvodný oltár Narodenia Panny Márie s bohostánkom. V pôvodnej lodi vznikol nový liturgický priestor s obetným stolom a kazateľnicou podľa návrhu Ing. Žalobína. Pribudlo šesť vitrážových okien, po tri na južnej a severnej strane kostola, podľa návrhu akad. maliara Ladislava Záborského. V interiéri pribudla plastika sv. Cyrila a Metoda z dielne žiakov akademického maliara Trizuliaka. [3]
 

Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 1993 podľa projektu Ing. M. Havrilu a Ing. arch. Š. Sitarčíka. Prístavba bola rozšírená, vytvoril sa v nej nový chór a nová sakristia so sociálnym zariadením, pribudol vchod z východnej strany a spovedelnica. Vitrážové okná zo severnej strany kostola boli použité ako stena sakristie. Asanovaná bola pôvodná a už nevyhovujúca sakristia na východnej strane prístavby. Objekt pôvodného kostola ostal bez zmien. Rekonštrukciou prešla i veža kostola, ktorá sa zvýšila o 8 m. Celý objekt spolu s vežou bol nanovo zastrešený valbovými strechami v tvare H a prikrytý bitumenovou krytinou. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012Ľubotice - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 255.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 255.
[3 - 4] www.lubotice.eu (8.12.2014)
Bibliografia
www.lubotice.eu
GPS
49.011843, 21.274451
49°00'42.6"N 21°16'28.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk