Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľubotice (Šarišské Lúky) - Synagóga
Lokalita
obec Ľubotice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga v Šarišských Lúkach pochádza z roku 1833. Bola postavená na spôsob barokovo-klasicistických tolerančných synagóg. Má pozdĺžny blokový pôdorys (19,80 x 8,30 m) pozostávajúci z obradovej siene, predsiene a dvoch priestorov vedľa nej, z ktorých v jednom je schodište vedúce na emporu pre ženy. Obradná sieň mala v strede pôvodne asi 6 m vysoké stĺpy z pieskovca, ktoré držali murované klenby. Na všetkých štyroch stranách budovy sú fasády so stredným rovným rizalitom zakončené tympanónom, vstupné priečelie je členené dvoma pilastrami. Synagóga mala pôvodne manzardovú strechu, dnešná sedlová strecha je podstatne nižšia a pri jej stavbe v 40. rokoch 20. storočia boli odstránené pôvodné tympanóny. [1] Dnes má budova drevený strop. Vchod je zo západu. [2]
 

Pravdepodobne v roku 1905 bola zachvátená požiarom, ktorý zničil strechu a klenby. [3]
 

Do roku 1996 slúžila ako sklad klobúkov podniku Otex Prešov. Po dohode Židovskej náboženskej obce s Gréckokatolíckym biskupským úradom v Prešove od roku 1997 slúži gréckokatolíkom ako chrám sv. Izaiáša proroka. Budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Vonkajší vzhľad budovy je kompromisom medzi jej pôvodným a terajším určením. Patrocínium sv. Izaiáša proroka je prepojením Starého a Nového Zákona. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v 90. rokoch 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Slúži náboženskému účelu.
Prístup
Synagóga stojí ako solitér na Bardejovskej ulici č. 57.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 237 - 238.
[2 - 4] www.lubotice.eu (1.2.2016)
Bibliografia
www.lubotice.eu
GPS
49.017700, 21.274604
49°001'03.7"N 21°016'28.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk