Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučenec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1859 na mieste starého tolerančného chrámu z roku 1784, ktorý zničil požiar v roku 1849. Nový sakrálny objekt si zachoval dispozíciu prvého kostola. Je to sieňový priestor so segmentovo zakončeným oltárnym uzáverom a mohutnou predstavanou vežou. Interiér zaklenutý pruskými klenbami má murovanú protestantskú emporu stojacu na stĺpoch. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža členená pilastrami je zakončená klasicistickou zvonovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia, uprostred má obraz Kristus v Getsemanskej záhrade od V. Kissa z roku 1852. Klasicistická kazateľnica pochádza z 19. storočia. Zvon vo veži je z roku 1789. [2]
 

Keď cisár Jozef II. vydal 13. októbra 1781 Tolerančný patent, ožila znovu myšlienka stavby kostola a zriadenia evanjelického zboru v Lučenci. V roku 1782 evanjelickí zemania a občania podali žiadosť na stavbu chrámu a zriadenie evanjelického zboru s farárom a učiteľom. [3]
 

Napriek prekážkam, ktoré realizácii zámeru kládli katolícke kruhy, vypočuli si konečne 2. 12. 1782 lučenský evanjelici najvyšší rozkaz cisára Jozefa II., ktorý povolil zriadenie evanjelického zboru v Lučenci, vyvolenie farára a učiteľa. [4]
 

Po vypracovaní plánov budúceho evanjelického kostola bol dňa 1. mája 1783 položený základný kameň. Do základov boli použité kamene z bývalého cisterciánskeho kláštora a Jiskrovej pevnosti z roku 1451 z Opatovej. [5]
 

Lučenský evanjelický zbor postavil kostol podľa vtedajších predpisov – bez veže a s vchodom z ulice. Chrám bol posvätený 30. novembra 1784. Ku klenotom zboru patrí od počiatku neskorobarokový tepaný a pozlátený kalich s patenou. Evanjelická škola bola postavená pri kostole. [6]
 

Farský úrad evanjelickej cirkvi ausburgského vyznania na Komenského ulici č. 12 je súčasťou komplexu cirkevných budov, ku ktorým patrí zborový dom a evanjelický kostol. [7]
 

Budova evanjelickej fary bola postavená v rokoch 1915 - 1916 podľa projektov staviteľa Jakaba Pála z roku 1914. Nový prístrešok chrániaci hlavný vstup, bol vybudovaný v roku 2005 podľa pôvodného projektu. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti mesta. Komenského 14.
Fotogaléria
Lučenec - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014Lučenec - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014Lučenec - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2017Lučenec - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 11/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 257 - 258.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 258.
[3 - 6] http://lucenec.lutheran.sk/historia/ (12.8.2020)
[7 - 8] www.lucenec.sk/prehliadka-pamiatok-v-meste-lucenec.phtml?id3=79016 (12.8.2020)
Bibliografia
www.lucenec.sk
GPS
48.325907, 19.665884
48°19'33.3"N 19°39'57.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk