Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučenec - Novohradské múzeum a galéria
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História
Novohradské múzeum v Lučenci vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta. Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeologických, etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. [1]
 

Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí. Pravidelne organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu (od roku 1983), Medzinárodné keramické sympózium (od roku 1989). Múzeum má bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia. [2]
 

1.1.2004 bolo Novohradské múzeum zlúčené s Novohradskou galériou. [3]

Expozície
POKLADY MINULOSTI
 

Prezentujú sa na nej najvzácnejšie predmety zo zbierok inštitúcie. Návštevníci môžu obdivovať poklady z doby bronzovej, strieborný poklad mincí zo Šuríc, kópie zlatého pokladu objaveného v krypte kalvínskeho kostola v Lučenci a nálezy z archeologických lokalít Radzovce a Fiľakovo. Novohradské múzeum a galéria sa špecializuje na budovanie zbierkového fondu, ktorého významnou súčasťou je historické sklo a smalty. Táto zbierka je na expozícii zastúpená výrobkami z produkcie sklární a smaltovanými predmetmi pochádzajúcimi z už zaniknutých smaltovní v Lučenci a Fiľakove. Bohatú tradíciu hrnčiarskeho remesla v Novohrade prezentuje ľudová hrnčina z Haliče. K tejto lokalite sa viažu aj ďalšie exponáty - župné kreslá a nábytok z interiéru Haličského zámku. Zbierku historických kníh predstavujú ukážky najstarších a najvzácnejších exemplárov, v pergamene alebo v koži viazané knihy. Stálu expozíciu Poklady minulosti uzatvára galerijná zbierka inštitúcie. Prezentuje ju výber z tvorby významných výtvarných umelcov novohradského regiónu – Teodora Kosztku Csontváryho, Františka Gyurkovitsa, Júliusa Szabóa a Bélu Bacskaiho. [4]
 


 

EXPOZÍCIA KERAMICKEJ TVORBY (Mestský úrad Lučenec – átrium)
 

Prezentuje výber z kolekcie súčasného keramického umenia. [5]

Kontakt
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho námestie 3
984 01 Lučenec

OTVÁRACIE HODINY
júl - august:
Utorok - Piatok 9.00 - 17.00 h.
Sobota 10.00 - 13.00 Nedeľa: 14.00 - 17.00 h.

september - jún:
Utorok - Piatok 9.00 - 17.00 h.
Nedeľa 14.00 - 17.00 h.
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Poznámky
[1 - 3] www.muzeum.sk (30.8.2015)
[4 - 5] www.nmg.sk (30.8.2015)
Bibliografia
HALTENBERGEROVÁ-SZABÓ, Kinga: Zbierky galérie v Lučenci. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 53 - 54.
www.nmg.sk
www.lucenec.sk
GPS
48.328048, 19.669742
48.328048, 19.669742
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk