Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1814 na starších gotických základoch zo 14. storočia. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými a pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaná organová empora. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža má fasády hladké a je zakončená ihlanom s kupolou. [1]
 

Dva bočné oltáre sú neskorobarokové pendanty z konca 18. storočia, v strede nika s baldachýnom a spustenou drapériou. V nikách sú novšie sochy Piety a sv. Jozefa z 20. storočia. V nadstavci so zalomenými volútami sú ďalšie niky so sochami sv. Martina biskupa a sv. Jána Nepomuckého. Kamenná krstiteľnica je renesančná zo začiatku 17. storočia so zvyškami červenej polychrómie. Na profilovanej nohe s reliéfnym vínnym listom spočíva kupa s reliéfmi štyroch anjelikov. Vrchnák je barokový z roku 1715. Neskorobaroková drevorezba Ukrižovanie pochádza z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017Lučivná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Hana Farkašová 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 258.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 258.
Bibliografia
www.lucivna.sk
GPS
49.050789, 20.142595
49°03'02.8"N 20°08'33.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk