Kúpeľná architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučivná - Liečebný dom Smrek
Lokalita
obec Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pre všetky budovy v areáli kúpeľov bol charakteristický jednoduchý funkcionalistický vzhľad a tvar. V roku 1939 bola v tomto duchu postavená štvorpodlažná budova Detského sanatória na liečbu tuberkulózy (v súčasnosti liečebný dom Smrek). Stavba sa stala ústredným objektom kúpeľov. Projektovali ju českí architekti František Faulhammer a Oldřich Kolaja. Bola to účelová funkcionalistická budova prispôsobená na liečebné účely s ubytovacími a lekárskymi priestormi. Lekárske oddelenie a schodiskový trakt boli funkčne prispôsobené objektu a celkovému zámeru rátajúcemu s kapacitou 120 lôžok. Objekt sa mal pôvodne stavať v dvoch etapách, napokon sa však postavila len časť obsahujúca 60 lôžok, napriek tomu v čase výstavby sanatórium výrazne rozšírilo kapacitu kúpeľov a moderným lekárskym vybavením sa zefektívnil liečebný účinok areálu. [1]
 

Kúpeľný dom má hranolový tvar so zadnými krídlom opatrený plochou strechou, terasami orientovanými južným smerom a veľkými horizontálnymi chodbovými oknami na severnej strane. Terasy sa využívali aj na liečebné účely. Pacienti na nich trávili predpísaný čas na ležadlách, vystavení účinkom slnečných lúčov a priaznivej horskej klímy. Okrem ubytovacích priestorov boli v sanatóriu učebne a administratíva kúpeľov. [2]
 

Komplexne je stavba realizovaná na vysokej technickej úrovni a členenie fasády spĺňa i základné estetické nároky. Remeselne zodpovedá prevedeniu typickému pre koniec medzivojnového obdobia. Celkovo strohá a na výzdobu vonkajších častí chudobná architektúra objektu je zasadená do prevažne zalesneného prostredia. [3]
 

Liečebný dom Smrek patrí aj v súčasnosti k hlavným budovám klimatických kúpeľov Lučivná. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Celková obnova kúpeľného domu bola dokončená v roku 2012. I po nej si z väčšej časti zachoval svoj pôvodný vzhľad. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti areálu.
Fotogaléria
Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019Lučivná - Liečebný dom Smrek foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. Bratislava: FOIBOS BOOKS SK s.r.o., 2014. s. 102.
[2 - 5] DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. s. 102.
Bibliografia
www.lucivna.sk
GPS
49.063378, 20.132634
49°03'48.2"N 20°07'57.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk