Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčka - Kostol Narodenia Panny Márie (ruiny)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúčka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v 13. storočí. Bol to typ gemerského ranogotického sakrálneho objektu s pozdĺžnou loďou a rovno zakončeným presbytériom. Loď mala rovný strop. Presbytérium bolo zaklenuté lomenou valenou klenbou. V prvej polovici 15. storočia kostol obohnali kamenným obranným múrom, do čela ktorého situovali pozorovaciu vežu, slúžiacu zároveň ako zvonica. Pevnôstka bola v rukách Jiskrových vojsk a je tradične označovaná ako husitský kostol alebo starý kostol. [1]
 

Dodnes sa zachovalo iba obvodové murivo kostola a značne znížený obranný múr s vežičkou, vysunutou nad strmým svahom. [2]
 

Ešte začiatkom 20. storočia sa v ňom slúžili omše, až kým počas prvej svetovej vojny nevyhorel. Veriaci si v roku 1926 v obci postavili nový kostol a ten starý zostal opustený a začal chátrať. Na začiatku 30. rokov 20. storočia bolo podľa dobových fotiek presbytérium zastrešené a štítové priečelie s obvodovými múrmi lode zachované v plnej výške. Miestni obyvatelia však začali kostol a obranný múr rozoberať na stavebný materiál. Druhá svetová vojna v diele skazy pokračovala. [3]
 

V roku 1978 sa začalo s archeologickým výskumom areálu, po ktorom sa v 80. rokoch začalo s konzervovaním zrúcaniny. [4]
 

Opevnenie okolo kostola sa zachovalo do výšky približne 1 až 1,5 metra. Zrekonštruovaná a nanovo zastrešená bola iba zvonica.

Pamiatková ochrana
Konzervácia.
Súčasný stav a využitie
Zakonzervovaná zrúcanina.
Prístup
Stojí na svahu nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 259.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 259.
[3 - 4] www.terraincognita.sk/sk/lucka-husitsky-kostolik (26.11.2017)
Bibliografia
www.lucka.ocu.sk
GPS
48.639432, 20.725613
48°38'22.0"N 20°43'32.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk