Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčka (okres Levoča) - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúčka, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1837. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Veža členená pilastrami je zakončená zvonovitou strechou s cibuľou. Fasády sú hladké, členené segmentovo ukončenými oknami. [1]
 

Hlavný oltár má predstavanú menzu s tabernákulom a uprostred obraz Panny Márie od J. Czauczika, pochádzajúci z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Okolo kostola je ohradný múr. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne, ktorý sa nachádza na miernom návrší nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 260.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 260.
Bibliografia
www.obec-lucka.sk
GPS
49.025824, 20.730514
49°01'33.0"N 20°43'49.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk