Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčka - pamiatková zóna
Lokalita
obec Lúčka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Radovú potočnú zástavbu tejto gemerskej obce tvoria pôvodne z kameňa murované domy z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Radené sú kratšou stranou k návsi, cez ktorú preteká potok prameniaci na hornom konci. Typickým prvkom domov stavaných v niektoých prípadoch na pomerne vysokých kamenných podmurovkách je presahom valbovej strechy kryté podstenie – gánok. Strechu nad postením na dvorovej strane podopierajú murované stĺpy alebo piliere s jednoducho profilovanými podstavcami a hlavicami. Výplň zábradlia gánku bola drevená, niekedy dekoratívne vyrezávaná. Valbové strechy pôvodne kryté slamou sú v súčasnosti pokryté tvrdou krytinou a do ulice sú orientované vysokou podlomenicou s malým štítom alebo valbou. Štíty sú prevažne drevené, doskové, pôvodne dekoratívne vyrezávané. Čelné fasády s dvojicou obdĺžnikových okien boli podľa záznamov zo 40. rokov 20. storočia bohato dekorované štukovými ornamentmi s prevažujúcou rastlinnou ornamentikou, niekde i s datovaním. V súčasnosti na čelných fasádach prevláda jednoduchšia geometrická výzdoba. Sú to prevažne lizénové rámy s nádychom secesie, niekde dekorované. Vstup do domov je z dvora cez podstenie, pričom samotné podstenie voľne pokračuje až po čelnú fasádu. Hospodárske stavby sú buď priradené za obytnú časť alebo stoja voľne v hĺbke parcely. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zachované hodnoty vidiecke gemerského sídla v súčinnosti s krajinným prostredím viedli v roku 1994 k vyhláseniu pamiatkovej zóny. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec Lúčka sa nachádza v najvýchodnejšej časti Rožňavského okresu, 19 km od mesta Rožňava, v údolí potoka Csermosnya, na južnej hranici Slovenského krasu. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 88 - 89.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 89.
[3] www.lucka.ocu.sk (6.10.2015)
Bibliografia
www.lucka.ocu.sk
GPS
48.636923, 20.721947
48°038'12.9"N 20°043'19.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk