Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľudovítová - Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ľudovítová, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1773. O jej vznik sa postaral Adam Ghylányi. [1] Ide o menší sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, polkruhovým uzáverom a strešnou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Priečelie má v murovanom štíte niku so sochou. Veža je zakončená stanovou strechou. Fasády sú hladké.
 

Kaplnka je zasvätená sv. Antonovi a na jeho sviatok – 13. júna – sa konajú slávnostné bohoslužby a dodržiavajú sa hody. [2]
 

Pod kaplnkou je krypta rodiny Ghylányiovej. V roku 1950 bola do nej pochovaná posledná majiteľka panstva i kaštieľa Sidónia Gylányiová. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1 - 3] www.ludovitova.sk/pamatihodnosti.html (31.8.2020)
Bibliografia
www.ludovitova.sk
GPS
48.394282, 18.077988
48°23'39.4"N 18°04'40.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk