Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Luhyňa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Legiňa
Lokalita
obec Luhyňa, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Luisézny kostol postavený v roku 1801(?). Jednoloďový sakrálny priestor, zaklenutý pruskými klenbami, má hlbší polygonálny uzáver s lunetami. Nad vstupom v interiéri je murovaný chór, otvárajúci sa dvoma arkádami. Mierne vystupujúca veža vstavaná do luisézneho priečelia ako dominanta štítu, z oboch strán konkávne profilovaného. Priečelie je členené lizénovým rámovaním. [1] Veža je krytá zvoncovitou laternovou strechou.
 

Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. Obradový stôl je od stolára J. Penzesa z roku 1801, signovaný. [2]
 

V zime je kostol uzavretý, pretože nie je vykurovaný. Už niekoľkokrát bol rekonštruovaný a to hlavne z financií zo zahraničia. Omše sa v ňom slúžia v maďarskom jazyku. Pôvodne na jeho mieste stál drevený kostolík. Základný kameň bol položený 15.4.1807. Už v roku 1769 bol v obci prvý reformovaný kňaz. [3]
 

Kedysi sa zvonilo v kostole dvoma zvonmi, no jeden z nich už nefunguje. V kostole sa nachádza organ so zachovalými píšťalami. Zaujímavosťou kostola je strop. Predstavuje večernú oblohu plnú hviezd. Interiér kostola je pôvodný, kazateľnica je z kameňa a dreva, je na nej zobrazených desať božích prikázaní. Nad kazateľnicou sa nachádza latinský nápis z Markovho evanjelia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine a je ho možné vidieť už z diaľky.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 263.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 263.
[3 - 4] www.luhyna.ocu.sk (4.9.2016)
Bibliografia
www.luhyna.sk
GPS
48.491239, 21.638540
48°29'28.5"N 21°38'18.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk