Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúka
Lokalita
obec Lúka, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ z roku 1674, ktorý postavili na spôsob renesančného pevnostného kaštieľa so štyrmi nárožnými vežami. V roku 1756 ho zbarokizovali a zastrešili vysokou manzardovou strechou. [1] Čiastkové úpravy sa uskutočnili v 20. storočí. [2] Kaštieľ je dvojpodlažná bloková pozdĺžna stavba akcentovaná nárožnými vežami. Dispozícia interiérov je renesančná. [3] Vstup so strmým priamočiarym schodišťom zdôrazňuje portikus s balkónom s kovanou mrežou pred slávnostnou sálou. Fasády členia lizénové rámy. Okná poschodia zdôrazňujú rímsy. [4] Miestnosti zaklenuté hrebienkovými lunetovými klenbami sú situované okolo predsiene. V parku kaštieľa stojí baroková kaplnka sv. Márie Magdalény, upravená koncom 18. storočia zo staršej hospodárskej budovy. [5]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lúka – kaštieľ (č. ÚZPF 1250/1-2) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na vyvýšenej terase v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Lúka foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 263.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 135.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 263.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 135.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 263.
[6] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.obecluka.sk
GPS
48.658715, 17.880190
48°0 39' 31.37", 17°0 52' 48.68"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk