Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúka - Kaplnka sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lúka, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka, ktorá vznikla koncom 18. storočia zo staršej hospodárskej budovy. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v parku kaštieľa.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 263.
Bibliografia
www.obecluka.sk
GPS
48.658250, 17.880306
48°39'29.7"N 17°52'49.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk