Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukáčovce - Kaplnka sv. Floriána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lukáčovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka obdĺžnikového tvaru postavená v roku 1880. [1] Priestor je zaklenutý segmentovou klenbou. Fasády sú hladké. V priečelí je reliéf sv. Floriána. [2]
 

V interiéri sa nachádza plastika Sedembolestnej Panny Márie, baroková ľudová práca z 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí neďaleko hlavnej cesty, vľavo pred vstupom do obce od Alekšiniec, medzi štyrmi lipami.
Poznámky
[1] Kaplnku postavili na počesť sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Pred rokom 1880 stála na tom mieste malá socha Panny Márie, zapracovaná do dreveného stĺpa. O soche sa rozpráva, že pozemok, na ktorom stála, mal v prenájme istý žid, menom Slázer. Aby mohol pozemok obrábať, drevený stĺp vyhodil a sochu hodil do blízkej "Vlčej jamy", čím zneuctil miesto i sochu uctievanú veriacimi katolíkmi. Za tento neľudský čin ho vraj postihol trest Boží. Sedem rokov trpel na záhadnú chorobu. Svoj život skončil opustený a vo veľkých bolestiach. Veriaci ľud videl v tom trest Boží. Na tomto mieste vystavili štyri rodiny Gajdošových kaplnku zasvätenú k úcte sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi, pretože v tom čase veľmi často postihovali chalupy roľníkov veľké požiare. www.lukacovce.sk/clanky/sochy-a-kaplnky.html (17.1.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 265.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 265.
Bibliografia
www.lukacovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk