Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukačovce - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lukačovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol s klasicistickou úpravou fasád postavený v roku 1765. Upravili ho v druhej polovici 19. storočia. Ide o jednoloďový sakrálny priestor pozdĺžneho pôdorysu s kolmým, polkruhovo zakončeným presbytériom. Na severnej strane presbytéria je sakristia a na západnom priečelí stojí široká veža. Presbytérium má jedno pole krížovej klenby a v uzávere sú lunety. Loď je klenutá valenou klenbou s lunetami. Fasáda je členená pilastrami a podstrešnou rímsou, ktorá prebieha vežou ako kordónová. Nad zvukovými oknami veže je štukový redukovaný terčíkový ornament. Vstupný portál s kamennou šambránou má na vrchole plastickú mušľu. [1] Veža je zakončená ihlanom s laternou.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 264.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 264.
GPS
49.035868, 21.784926
49°02'09.1"N 21°47'05.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk